Live
29Shivryuken1Shivryuken0King Jae8King Jae227King Jae8King Jae2JonnyPliskin2JonnyPliskin026JonnyPliskin2JonnyPliskin2BSC|Metalqueersolid9BSC|Metalqueersolid025YMB 9 Shinzou4YMB 9 Shinzou0King Jae8King Jae221MrBungle12MrBungle0BSC|Metalqueersolid9BSC|Metalqueersolid222King Jae8King Jae2SMBF|Sleepsjr10SMBF|Sleepsjr017BSC|Metalqueersolid9BSC|Metalqueersolid2RH|ActionBobson11RH|ActionBobson018MrBungle12MrBungle2Halrey15Halrey019SMBF|Sleepsjr10SMBF|Sleepsjr2HAM|Junzuki13HAM|Junzuki020TTK|BahamutZero8414TTK|BahamutZero840King Jae8King Jae212ZXMX3ZXMX0RH|ActionBobson11RH|ActionBobson211Halrey15Halrey2D.N.S|The3rdChild7D.N.S|The3rdChild010HAM|Junzuki13HAM|Junzuki2MFL|Bandley5MFL|Bandley09CEX | CarnagePrincess16CEX | CarnagePrincess0King Jae8King Jae231Loser of 30 (if necessary)Loser of 30 (if necessary)30Nutrient6NutrientKing Jae8King Jae28Shivryuken1Shivryuken0Nutrient6Nutrient224JonnyPliskin2JonnyPliskin0Nutrient6Nutrient223Shivryuken1Shivryuken2YMB 9 Shinzou4YMB 9 Shinzou016TTK|BahamutZero8414TTK|BahamutZero840Nutrient6Nutrient215JonnyPliskin2JonnyPliskin2SMBF|Sleepsjr10SMBF|Sleepsjr014YMB 9 Shinzou4YMB 9 Shinzou2MrBungle12MrBungle013Shivryuken1Shivryuken2BSC|Metalqueersolid9BSC|Metalqueersolid08Nutrient6Nutrient2RH|ActionBobson11RH|ActionBobson07ZXMX3ZXMX0TTK|BahamutZero8414TTK|BahamutZero8426D.N.S|The3rdChild7D.N.S|The3rdChild0SMBF|Sleepsjr10SMBF|Sleepsjr25JonnyPliskin2JonnyPliskin2Halrey15Halrey04MFL|Bandley5MFL|Bandley0MrBungle12MrBungle23YMB 9 Shinzou4YMB 9 Shinzou2HAM|Junzuki13HAM|Junzuki02King Jae8King Jae0BSC|Metalqueersolid9BSC|Metalqueersolid21Shivryuken1Shivryuken2CEX | CarnagePrincess16CEX | CarnagePrincess0Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
Shivryuken
King Jae
King Jae
JonnyPliskin
JonnyPliskin
BSC|Metalqueersolid
YMB 9 Shinzou
King Jae
MrBungle
BSC|Metalqueersolid
King Jae
SMBF|Sleepsjr
BSC|Metalqueersolid
RH|ActionBobson
MrBungle
Halrey
SMBF|Sleepsjr
HAM|Junzuki
TTK|BahamutZero84
King Jae
ZXMX
RH|ActionBobson
Halrey
D.N.S|The3rdChild
HAM|Junzuki
MFL|Bandley
CEX | CarnagePrincess
King Jae
Loser of 30 (if necessary)
Nutrient
King Jae
Shivryuken
Nutrient
JonnyPliskin
Nutrient
Shivryuken
YMB 9 Shinzou
TTK|BahamutZero84
Nutrient
JonnyPliskin
SMBF|Sleepsjr
YMB 9 Shinzou
MrBungle
Shivryuken
BSC|Metalqueersolid
Nutrient
RH|ActionBobson
ZXMX
TTK|BahamutZero84
D.N.S|The3rdChild
SMBF|Sleepsjr
JonnyPliskin
Halrey
MFL|Bandley
MrBungle
YMB 9 Shinzou
HAM|Junzuki
King Jae
BSC|Metalqueersolid
Shivryuken
CEX | CarnagePrincess